add arrow fb fav insta paragraph tw search btn phone

I. REZERWACJA WIZYT

 

1. Zarezerwowanie terminu wizyty w Salonie ReNew równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

2. Podana godzina wizyty oznacza czas jej rozpoczęcia. Spóźnienie się może oznaczać skrócenie wykonywanego zabiegu lub jego odwołanie jeśli Pracownik Salonu ReNew uzna, że nie może wykonać pełnego, wartościowego zabiegu w czasie jaki pozostał do kolejnej wizyty.

3. W celu zmiany wybranego zabiegu prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny, nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą. Możliwość zmiany zabiegu zależna jest od dostępności Pracownika lub Gabinetu, którą podczas rozmowy określi Pracownik Salonu ReNew.

4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z rezerwacji w Salonie ReNew za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub przy jego obecności.

5. Kobiety w ciąży mogą korzystać z rezerwacji w Salonie ReNew po wcześniej konsultacji z lekarzem.

6. W trakcie zabiegu obowiązuje bezwzględny nakaz korzystania z bielizny własnej lub bielizny jednorazowej otrzymanej od Pracownika Salonu ReNew.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po zabiegu w Salonie ReNew (odzież, biżuteria itp).

8. Naruszenie cielesności Pracownika Salonu ReNew skutkować będzie natychmiastowym przerwaniem zabiegu, wezwaniem do zapłaty pełnej kwoty za zarezerwowaną wizytę oraz zgłoszeniem incydentu odpowiednim służbom.

 

II. PRZEKŁADANIA I ODWOŁYWANIE WIZYT

 

1. Zaplanowaną wizytę można przełożyć lub odwołać najpóźniej 24 godziny przed datą i godziną wizyty.

2. Przełożenie lub odwołanie wizyty po tym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty wynoszącej 50% wartości niezrealizowanej wizyty. W przypadku zarezerwowania czasu Pracownika ReNew bez wskazania konkretnej usługi opłata wyniesie 100 PLN.

3. Brak odwołania wizyty przy równoczesnym niestawieniu się o wyznaczonej porze w Salonie ReNew skutkować będzie naliczeniem opłaty wynoszącej 100% wartości niezrealizowanej wizyty. W przypadku zarezerwowania czasu Pracownika ReNew bez wskazania konkretnej usługi opłata wyniesie 200 PLN.

 

III. PRZEDPŁATY

 

1. W celu ostatecznej rezerwacji terminu pierwszej wizyty konieczne jest uiszczenie opłaty wynoszącej 50% wartości zabiegu i stanowiącej zadatek na rzecz wykonania zabiegu. Przedpłata dotyczy zabiegów rezerwowanych drogą internetową przez system do rezerwacji, mailową lub telefoniczną.

2. Opłata zostanie odjęta od końcowej płatności.

3. Opłaty dokonać można przelewem na konto bankowe Salonu ReNew lub stacjonarnie w Salonie ReNew (gotówką lub kartą) po wcześniejszym umówieniu.

4. Opłatę należy uiścić w terminie wskazanym przez Pracownika Salonu ReNew. Brak opłaty równoznaczny będzie z anulacją zarezerwowanego terminu.

5. Uiszczona opłata zostanie zwrócona w przypadku odwołania wizyty nie później niż 24 godziny przed datą i godziną rezerwacji lub zostanie przeksięgowana na poczet przedpłaty nowego terminu.

6. W przypadku anulacji po tym terminie lub w przypadku spóźnienia uniemożliwiającego realizację zabiegu, opłata nie zostanie zwrócona i pokryje ona koszty zarezerwowanego czasu.

7. W przypadku braku obecności na wizycie bez wcześniejszego odwołania jej, opłata nie zostanie zwrócona a kolejna rezerwacja wymagać będzie pokrycia pozostałych kosztów zarezerwowanego czasu (50%).

 

IV. VOUCHERY

 

1. Dystrybuowane w Salonie ReNew Vouchery wystawiane są na konkretną kwotę, konkretny zabieg lub konkretną serię zabiegów. Istnieje możliwość zamiany zabiegów wypisanych na Voucherze (patrz. pkt 3 Regulaminu).

2. W ramach realizacji Voucherów możliwe jest wyłącznie korzystanie z zabiegów. Vouchery nie dotyczą zakupu produktów ani innego Vouchera.

3. W przypadku gdy zabieg umieszczony na Voucherze nie może zostać wykonany ze względu na przeciwwskazania, zabieg zostanie w porozumieniu zamieniony na inny o tej samej wartości lub droższy za dodatkową dopłatą.

4. Termin realizacji Vouchera wynosi sześć miesięcy. Osoba posiadająca Voucher do Salonu ReNew zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty (mailowo lub telefonicznie).

5. W szczególnych wypadkach okres ważności Vouchera może zostać wydłużony, ale należy z tą prośbą zgłosić się w trakcie ważności okresu 6-miesięcznego.

6. Vouchery nie podlegają zwrotom ani wymianie na gotówkę.

7. W przypadku gdy zarezerwowana wizyta w ramach realizacji Vouchera zostanie odwołana na mniej niż 24 godziny przed wyznaczoną datą i godziną Voucher traci 50% wartości zarezerwowanego zabiegu w przypadku Voucherów kwotowych lub przy kolejnej rezerwacji należy opłacić 50% wartości zabiegu przy Voucherach na konkretny zabieg.

8. W przypadku braku obecności na wizycie bez wcześniejszego odwołania jej Voucher traci 100% wartości zarezerwowanego zabiegu w przypadku Voucherów kwotowych lub przy kolejnej rezerwacji należy opłacić 100% wartości zabiegu przy Voucherach na konkretny zabieg.

9. Vouchery zakupione przez internet są ważne od dnia zaksięgowania przelewu na koncie bankowym ReNew.

10. W przypadku najpopularniejszych godzin na realizację zabiegów (godziny wieczorowe oraz sobotnie) informujemy, że czas oczekiwania na realizację wizyty może wynieść nawet 4 tygodnie od dnia rezerwacji wizyty.

 

Wszystkie sytuacje nie zawarte w regulaminie rozstrzygać będzie Właściciel Salonu ReNew